Những loại chất thải trong quá trình chăn nuôi hiện nay

Chăn nuôi là quá trình chăm sóc động vật từ lúc còn nhỏ tới lúc trưởng thành, có thể xuất chuồng. Sau khi được bán ra thì lượng vật nuôi này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho hộ chăn nuôi. Vì thế, hầu hết bà con hiện nay đều lựa chọn chăn nuôi kết hợp với trồng...