Công dụng của giấy tiêu đề

Từ lâu, giấy tiêu đề đã được biết đến vai trò là công cụ dùng dể nhận diện thương hiệu giống như in decal vậy,một cách hiệu quả trong việc khẳng định thương hiệu thị trường. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại đó, giấy tiêu đề còn được biết đến là công cụ marketing rất lợi...